בחינות רשות ני"ע

3,485

כיצד נרשמים לבחינה?
עליך למלא טופס פ001 (טופס רישום לבחינה/ות הכולל אגרת תשלום) לחץ כאן
אם זו לא הרשמתך הראשונה אין צורך לשלוח שוב טופס פ010 אלא רק טופס רישום לבחינה פ001.

האם אני רשום לבחינה?
היכנסו לאזור האישי באתר מח 10 (מצ"ב קישור) כאשר ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי. באזור האישי, תחת לשונית 'מבחנים', מופיע סטטוס ההרשמה לכל בחינה.
לחץ כאן

אני רוצה לגשת לבחינות. מתי ניתן להירשם?
הבחינות מתקיימות בכל הנושאים פעמיים בשנה, בדרך כלל בחודשים יוני-יולי ונובמבר-דצמבר. ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת כ- 21 יום לפני מועד הבחינה הראשונה שבמחזור הבחינות.
מועדי הבחינות ותקופות ההרשמה מתפרסמים באתר רשות ניירות ערך: לחץ כאן

כיצד מעדכנים פרטים אישיים?
ניתן לעדכן כל פרט אישי מלבד שם ושם משפחה באמצעות טופס הנמצא באתר מח 10 באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'.
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי ודאו שברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

לצורך החלפת שם או\ו שם משפחה עליך לשלוח צילום תעודת זהות מעודכן למייל: 
info@isaexams.co.il

כיצד משחזרים קוד אישי?
בדף הבית באתר מח 10 יש להקיש על הקישורית "אין ברשותי קוד אישי". 
מיד ייפתח דף שיחזור קוד אישי. 
יש למלא את הפרטים האישיים והקוד האישי ישלח למייל שלך או לטלפון הנייד.

האם קיימים תנאי קדם לבחינות?
אין תנאים מקדימים לבחינות בכלכלה, סטט' ומימון, חשבונאות ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

ניתן לגשת לבחינות מקצועיות – מקצועית א' ומקצועית ב' לאחר מעבר בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומעבר או קבלת פטור מ- 3 בחינות יסוד: חשבונאות, כלכלה וסטטיסטיקה ומימון. מידע על קבלת פטור ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך: לחץ כאן

מועמדים מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר, יכולים לגשת לבחינה מקצועית א' לאחר קבלת אישור ממשרד האוצר ומעבר בהצלחה של הבחינה 'יסודות הביטוח'. 
דף הסבר לנרשמים מטעם אגף שוק ההון נמצא באתר רשות ניירות ערך: לחץ כאן

נרשמתי לבחינה וברצוני להירשם לבחינה אחרת.
ניתן להחליף בחינה במסגרת תקופת ההרשמה בלבד. 
טופס החלפת בחינה נמצא באתר מח 10, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי ודאו כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

כיצד מגישים בקשה להקלות בבחינות?
תנאים לקבלת הקלות בבחינות ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך: לחץ כאן

ניתן להגיש בקשה להקלות באתר מח 10. 
טופס להגשת בקשה לתנאים מיוחדים נמצא באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי ודאו כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

כיצד דוחים הרשמה לבחינה?
ניתן לדחות הרשמה לבחינה למועד עתידי (בלתי מוגדר) עד שבוע לפני מועד הבחינה אליה נרשמת באמצעות שליחת טופס לדחיית בחינה. 
הטופס נמצא באתר מח 10, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים' 
לאחר דחיית בחינה יופיע העדכון באזור האישי, תחת לשונית 'מבחנים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי ודאו כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

דחיתי הרשמה לבחינה במועד קודם ועכשיו ברצוני לחדש הרשמה מבלי לשלם שוב אגרת בחינה. כיצד מחדשים הרשמה לבחינה?
חידוש הרשמה נעשה במסגרת תקופת ההרשמה באמצעות טופס מקוון פ017 (טופס חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד בחינה קודם) לחץ כאן

לאחר חידוש הרשמה לבחינה יופיע העדכון באתר מח 10, באזור האישי, תחת לשונית 'מבחנים'

לא קיבלתי את הזימון לבחינה. האם צריך להגיע לבחינה עם הזימון?
אין צורך להביא את הזימון לבחינה. 
מועד הבחינה ומיקומה יופיעו באזור האישי שלך באתר מח 10.
ניתן למצוא דוגמאות זימונים עם הוראות לפני הבחינה בדף הבית בקישורית "הנחיות לקראת הבחינה" 
כמו כן, הודעה על מועד ומקום בחינה תישלח במסרון לטלפון הנייד שלך שאת מספרו רשמת בפרטיך האישיים.

איבדתי / אין בידי תעודת זהות. כיצד אני יכול לגשת לבחינה?
ניתן להזדהות באמצעות רישיון נהיגה או דרכון.

נבחנתי בבחינה. כיצד אני מקבל אישור על כך?
ניתן להוריד מאתר מח 10 אישור נוכחות בבחינה/ות. 
טופס אישור נוכחות בבחינה נמצא באתר, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

עברתי את הבחינה בהצלחה. כיצד מקבלים אישור על מעבר בחינה?
ניתן להוריד מאתר מח 10 אישור על מעבר בחינה/ות. 
טופס אישור מעבר בחינה נמצא באתר, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

נבחנתי בבחינה ונכשלתי. כיצד מגישים בקשה לעיון במחברת הבחינה?
ניתן להגיש בקשה לעיון במחברת הבחינה עד 14 יום מיום פרסום הציונים. 
מגישים את הבקשה באמצעות שליחת טופס בקשה לעיון במחברת הבחינה. טופס זה נמצא באתר מח 10, באזור האישי, תחת לשונית 'בקשות וטפסים'
שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

נבחנתי בבחינה ונכשלתי. כיצד מערערים על שאלות בבחינה?
ניתן לערער על שאלות בבחינה עד 30 יום מיום פרסום הציונים. 
שלבים בתהליך הערעור:

  1. עיון במחברת הבחינה – זו אפשרות ואינה חובה.
  2. תשלום אגרת ערעור באתר רשות ניירות ערך, באמצעות טופס פ003: לחץ כאן
  3. כתיבת השגותיך באתר מח 10, באזור האישי, בטופס 'בקשה לערעור' הנמצא תחת לשונית 'בקשות וטפסים'

שימו לב, כדי להיכנס לאזור האישי יש לוודא כי ברשותכם מספר תעודת זהות וקוד אישי.

כיצד מתבצע תהליך פתיחת המחברות?
פתיחת מחברות מתבצעת באופן ממוחשב בכיתת מחשבים.
עליכם לכבות טלפון נייד, להכניסו לתיק ולהניח את התיק בכניסה לחדר לאורך הקיר.
לא תהיה אפשרות להשתמש במכשירי כתיבה. 
ניתן להביא חומרי עזר אך לא ניתן להכניס שיחזור בחינה.

עם כניסתכם לכיתה תקבלו "דוח כוכביות" המציין בכוכבית תשובות שעניתם עליהן נכון, ובשאלות שבהן טעיתן, מציין מהי התשובה שבחרתם ובסוגריים תופיע התשובה הנכונה. 
במסך שייפתח לפניכם, עליכם להכניס את הפרטים הבאים:
• מס' נבחן
• מס' תעודת זהות
• קוד אישי

בשלב זה ייפתח חלון ובו רשימת המבחנים שניגשתם אליהם במועד הנוכחי. 
יש להקליק על המבחן שברצונכם לפתוח, ומיד יופיעו השאלות שבהן טעיתם, כאשר התשובה שסימנתם כנכונה מודגשת.
בחלון שמתחת לשאלה תוכלו לפרט את השגותיכם לשאלה המוצגת.

בסוף התהליך ולפני סגירת המסך – יש להקליק על כפתור "סיים" 
עם הלחיצה על כפתור "סיים" תישמרנה ההשגות.

בשלב שלאחר מכן יהיו פתוחות בפניכם האופציות הבאות:

  1. אם ברצונכם לערער יש להיכנס לאתר רשות ניירות ערך ולשלם אגרת ערעור. לאחר תשלום אגרת הערעור ההשגות שרשמתם בפתיחת מחברות יועברו לבודקי הבחינות. לחילופין, ניתן לרשום את ההשגות לא במעמד "פתיחת המחברות"; ניתן להיכנס לאתר מח 10 לחץ כאן  ובאזור האישי, בטופס 'בקשה לערעור' הנמצא תחת לשונית 'בקשות וטפסים' ניתן לרשום את השגותיכם.
  2. אם אין ברצונכם לערער אין צורך לשלם אגרת ערעור וההשגות שתרשמו בפתיחת מחברות לא תילקחנה בחשבון.