Pre Requisites: 

דילרים, סוחרים ובקרים בחדרי עסקאות מט"ח וריביות OTC

Lecturers: 

עמית לוינשטיין
גיל בן יהודה
עו"ד נטלי ג'ייקובס
חיים חבין
איתן זאבי

Learning Methods: 

8 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, 78 שעות אקדמיות סה"כ.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
78 שעות אקדמיות

אודות

קורס  הסמכה לדילרים בשוקי המט"ח והריביות מכין את המשתתפים למבחן בינלאומי לקבלת תעודת הסמכה   .ACI Dealing Certificate

המכון הישראלי לפיננסים בשיתוף עם איגוד ACI העולמי והישראלי, מתכבדים להעניק לכם הזדמנות  להחזיק בתעודה בינלאומית יוקרתית. ארגון ה- ACI  קיים ופועל בתעשייה זה 70 שנה ומוכר ברוב מדינות העולם ובכללן מרכז אירופה ,אפריקה, אסיה וקנדה. מעבר ליתרון התחרותי הקיים בקבלת תעודת Dealing Certificate, הקורס מעניק למשתתפים ארגז כלים שבאמצעותו יוכלו לרכוש את כל הידע הבסיסי הנדרש לדילר בחדר העסקאות ובחדר המסחר. משתתפי הקורס ירכשו ידע מעשי על המבנה והפעילות של שוקי המט"ח והריביות, כמו גם על מוצרי הליבה )מזומנים, חוזים עתידיים ונגזרות( לרבות היכולת ליישם אתת המתמטיקה הבסיסית המשמשת בשווקים אלה בהתאם ל- Best Practice הבינלאומי.

מטרות

 • הכשרה מקיפה ומעמיקה לדילרים, סוחרים בשוקי המט"ח והריביות, הפועלים בחדרי עסקאות ובחדרי מסחר בארץ ובחו"ל בהתאם ל- Best Practice הבינלאומי.  
 • הכנת המשתתפים למבחן הבינלאומי של ACI

הנושאים הנלמדים

 • מבוא לריביות. 
 • Money Market: הכרות עם המכשירים השונים. (כולל חישובים)
 • שוק המט"ח: Spot, Forward, FX Swap, Metals
 • נגזרי ריבית : IRS, OIS, FRA, Futures .
 • אופציות: אופציות מט"ח וריביות, מושגים, אסטרטגיות.
 • ניהול סיכונים.
 • ניהול נכסים והתחייבויות (ננ"ה).
 • הקוד האתי: דגש על מקצועיות, יושרה, שליטה ופיקוח על הסיכונים שמטרתם להגן על המוסד הפיננסי ועל הדילר מפני לקיחת סיכונים מיותרים.
 • חשיפות משפטיות בנגזרים ובמכשירים פיננסיים שונים.

מבנה הקורס

8 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד, 78 שעות אקדמיות סה"כ.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

דילרים, סוחרים ובקרים בחדרי עסקאות מט"ח וריביות OTC

קורסים נוספים