Pre Requisites: 

משווקים ומנהלי השקעות, מנהלי אשראי ,מנהלים ועובדי בקרה, תפעול , יועצים משפטים, משווקים פנסיונים ומתכנתים פיננסים, אנשי ניהול סיכונים, בקרי השקעות, עורכי דין,  רו"ח, סוחרים, אנליסטים ועוד.

Lecturers: 

יעל טלמור גרא
Edward Talmor-Gera

Learning Methods: 

5 מפגשים , 6 שעות אקדמיות כל אחד. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
30 שעות אקדמיות

אודות

בקורס נסקור היבטים שונים של תחום ה- Private Equity הן מנקודת מבטם של המשקיעים בקרנות Private Equity והן מנקודת מבטם של מנהלי הקרן וחברות הפורטפוליו. הקורס יקנה כלים שימושיים לבניית תיק פורטפוליו של קרנות, לבחינת השקעות בקרנות, ולניהול תיק של קרנות כולל ניהול סיכונים. קרנות חוב פרטיות - Private Debt - הינו תת תחום של Private Equity אשר היקף הנכסים המנוהלים בו ריבע את עצמו בעשור האחרון. 

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס בו נכיר את סוגי קרנות החוב כגון:

senior, subordinated, distressed, venture debt, mezzanine, special sits בדגש על כיצד אסטרטגיות אלו משתלבות בתיק ההשקעות. נדון בשיקולים עיקריים בבחינת השקעה בקרנות חוב זרות, נבין את מרכיבי יצירת הערך ע"י המנהלים ומגמות בשוק קרנות החוב בעולם כיום. 
הקורס מבוסס על תכנית בינלאומית מובילה בעולם המועברת למעלה מ- 15 שנה במסגרת ה- London Business Schoolמערך הלימוד כולל הרצאות פרונטאליות, Case Studies והרצאות אורח של מומחים מהתעשייה.

מטרות 

 • הכרת אפיק ההשקעה Private Equity מבוא והגדרת מושגי יסוד.
 • הבנה של סוגי אסטרטגיות ותת תחומים כדוגמת קרנות הון סיכון Secondary וכו'.
 • בחינת היתרונות והחסרונות בהשקעה באפיק זה, ביצועים, הכרת הסיכונים ונורות אזהרה.
 • הצגת השחקנים המובילים בשוק, תחזיות ומגמות בארץ ובעולם.
 • הבנה של צורת העבודה הייחודית וה- DNA של Private Equity.
 • הכרת אפיק ההשקעה Private Debt, סוגי קרנות החוב, שיקולים בבחינת השקעה ומגמות בעולם.

 

הנושאים הנלמדים

 

מבוא :

 • מבוא על PE  - מי ומה זה, נתונים על התעשייה, ביצועים ותדמית
 • הרצאת אורח "המבנה המשפטי, דגשים ואופן השקעה ב- PE"
 • התפתחות תעשיית קרנות ה-PE בישראל וההשקעה באפיק זה ע"י המוסדיים
 • הרצאת אורח "הערך המוסף ב-PE"

 

Private Capital vs. Private Equity

 • קרנות השקעה – סוגים, ותתי תחומים
 • הרצאת אורח "קרנות הון סיכון"
 • תחום ה- Private Debt
 • קרנות Secondary, Co-Investment FoFs,  ו-Gatekeepers
 • הרצאת אורח "קרנות נדל"ן / תשתיות"

 

כיצד פועלת קרן

 • בחינת התאמה ובחירת השקעות בקרנות: Case Study: Bloomsbury
 • הכלכלה של קרן  (דמי ניהול וכו') והגבלות רגולטוריות בעניין
 • מיקסום תשואות ומדידת ביצועים של קרנות
 • תרגיל סימולציה:  Case Study: Realza

 

נקודת מבט של משקיע בקרן (מוסדיים)

 • הרצאת אורח "התנהלות גוף מוסדי המשקיע ב-PE"
 • בניית תיק השקעות בקרנות PE ו-Private Capital בדגש על אתגרים לגוף מוסדי ישראלי וניהול סיכונים
 • הרצאת אורח "Due Diligence על קרן לפני השקעה"

 

סיכום ותרגיל מסכם

 • סוגיות מתקדמות בתיק PE והאופק של תחום קרנות השקעה פרטיות
 • חשיבות אפיק השקעה זה והמומחיות בהשקעה בו בגופים מוסדיים – ועדת השקעות
 • תרגיל מסכם: בחינת השקעה בקרן והצגה לועדת השקעה

מבנה הקורס

5 מפגשים , 6 שעות אקדמיות כל אחד. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

משווקים ומנהלי השקעות, מנהלי אשראי ,מנהלים ועובדי בקרה, תפעול , יועצים משפטים, משווקים פנסיונים ומתכנתים פיננסים, אנשי ניהול סיכונים, בקרי השקעות, עורכי דין,  רו"ח, סוחרים, אנליסטים ועוד.

קורסים נוספים