אביטל בר-דיין

בעלת ניסיון מקצועי ייחודי בן למעלה מ- 20 שנה, בפעילות מעשית במגוון תפקידים בכירים הן בשוק ההון (חברת דירוג אשראי ובית השקעות) והן כחברת הנהלה בתאגיד ציבורי גדול.  במסגרות אלו נצברו ידע ומומחיות מעשית במימון תאגידי, ארגון חובות מחדש (refinance), אנליזת חוב והון, הובלת עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A), הערכה וניהול סיכונים וממשל תאגידי. את הקריירה המקצועית החלה אביטל בר-דיין בשנת 1995 בחברת ניהול ההשקעות אופק ניירות ערך מקבוצת בנק לאומי כאנליסטית ,ומונתה בהמשך לכהן כמנהלת המחלקה הכלכלית וכאחראית על תחום מחקר החברות. החל משנת 2003 היתה אביטל בר-דיין שותפה בהקמת חברת דירוג האשראי "מידרוג" ותרמה רבות לביסוס והרחבת תחום דירוגי האשראי והערכת סיכוני אשראי בשוק ההון בישראל.  בסוף שנת 2012 ועד לשנת 2016 כיהנה אביטל בר-דיין כחברת הנהלה בקבוצת אי.די.בי וכמנהלת תחום חוב וקשרי משקיעים וזאת על רקע המשבר הפיננסי הקשה אשר פקד את חברות המטה בקבוצה ועל מנת לסייע לחברות אלו להתמודד עמו. אביטל בר-דיין פועלת כיום כיועצת מימון עצמאית לתאגידים.