מירי בן יהושע

הגב' מירי בן יהושע , מנכ"לית "המרכז לפיתוח מובילות עסקית", מכהנת כמנהלת הסיכונים וכיועצת בתחום בגופים מוסדיים. כמו כן, מכהנת כדירקטורית ויו"ר ועדות מקצועיות בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, אתגר חברה לניהול בתי השקעות , קרנות השתלמות למורים וגננות, שירותי בריאות כללית ועוד. בתפקידיה הקודמים כיהנה גב' בן יהושע כמשנה למנכ"ל בנק איגוד, סמנכ"ל בבנק מרכנתיל דיסקונט ,סגנית הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, וככלכלנית בכירה בבנק ישראל.בעלת תואר מוסמך (M.A) במינהל עסקים ותואר בוגר (נ.ש) בכלכלה, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.מתמחה בפעילות גופים מוסדיים ובנקים, בתחום שוק ההון, אשראי וניהול סיכוני השקעות.