חיים חבין

מרצה בתחום ניהול סיכוני שוק, אשראי ונגזרים ו-Treasury.חיים חבין הוא בעל ניסיון מקצועי של 10 שנים בתחומי ניהול סיכונים, בנקאות, חשבונאות ומערכות מידע.במהלך שנות עבודתו, חיים התמחה בסיכוני אשראי וסיכוני שוק ובכלל זה, הוא מומחה ידע ביישום רגולציית באזל II ו-III, נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים.תפקידים עיקריים: בעל חברת ייעוץ עצמאית בנושאי ניהול סיכונים, בנקאות וחשבונאות, יועץ קבוצת דיסקונט, IDBNY בניו יורק, יועץ בחברת קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון.