מידע על פטורים בבחינות

2,012

מכללת מיטב בעלת ניסיון רב בהכנה בהצלחה של עשרות אלפי תלמידים בכל מחזור בחינות למבחני רשות לניירות ערך ובחינות משרד האוצר.

 

בפברואר 2006 נכנס לתוקפו התיקון לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות:

 

פטורים יינתנו ע"י רשות לני"ע מבחינות יסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות יינתנו לבעלי תעודה:

 

1. רואה חשבון.

2. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה במקצועות: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד

 

הבהרה חשובה

תואר שאיננו נמנה על התארים ברשימה או תואר רב תחומי, גם אם הוא כולל "הדגשה" או "חטיבה" באחד מהתארים איננו מקנה פטור לדוגמא: בוגרי תואר במדעי החברה בהדגשת ניהול ותואר במדעי ההתנהגות בחטיבה למינהל עסקים - אינם זכאים לפטור. תואר דו חוגי הכולל אחד מן התארים הנמנים ברשימה שלעיל מקנה פטור מבחינות היסוד.

 

פטור על סמך לימודים בחו"ל

בוגרי שלוחה של אוניברסיטה זרה בישראל חייבים להמציא בתהליך קבלת הפטור: אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים ומסמכים רלוונטיים מאוניברסיטת האם בחו"ל. בוגרים שלמדו באוניברסיטה בחו"ל ימציאו בנוסף לתעודה וגיליונות הציוניים המקוריים גם אישור מאוניברסיטה בארץ על הכרה בתואר שהוענק בחו"ל.

 

כמו כן, תוכלו לקרוא בהרחבה בנושא תהליך הגשת הפטור בלחיצה כאן.