Pre Requisites: 

עובדים במחלקות ניהול נכסים והתחייבויות, עובדים במחלקות ניהול סיכונים בבנקים, עובדי ביקורת, יועצים משפטיים בבנקים, מנהלים בכירים ועוד.

Lecturers: 

Ayal Sadovski

Learning Methods: 

4 מפגשים, 7.5 שעות לכל מפגש,  סך הכל 30 שעות אקדמיות. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת קהלי יעד: 

קהלי יעד

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת מרצים: 

מרצים

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד

כותרת מבנה הקורס: 

מבנה הקורס
30 שעות אקדמיות

אודות

הקורס יעניק למשתתפים הבנה כוללת ומעמיקה של הרכיבים השונים בניהול מאזן בנק.

הקורס יציג את הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות פיננסים (ננ"ה) ויקנה למשתתפיו כלים מעשיים לניהול כלכלי אופטימאלי של מאזן הבנק, למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך  תחת  האילוצים העסקיים וחוסר הוודאות בשווקים.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס המשלב הרצאות פרונטאליות יחד עם תרגול שבאמצעותו ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות - Best Practice בתחום, ולתרחישים ואירועים שונים מהמציאות העסקית של בנקים בעולם.

מטרות

  • הכרת המבנה הפיננסי והמאזן של הבנק.
  • הכרת הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות.
  • כלים מעשיים לניהול אופיטמלי כלכלי.
  • ניהול סיכוני שוק.

 

מרצים

מבנה הקורס

4 מפגשים, 7.5 שעות לכל מפגש,  סך הכל 30 שעות אקדמיות. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

עובדים במחלקות ניהול נכסים והתחייבויות, עובדים במחלקות ניהול סיכונים בבנקים, עובדי ביקורת, יועצים משפטיים בבנקים, מנהלים בכירים ועוד.

קורסים נוספים