Pre Requisites: 

חברי ועדות השקעה ואשראי, מנהלי השקעות, בנקאי עסקים, מנהלי סיכונים, יזמים, בקרי השקעות, עורכי דין, רואי חשבון מבקרים ,אנליסטים, פמילי אופיס, משקיעים פרטיים ועוד.

Lecturers: 

דורית בן סימון
אביטל בר-דיין
גל נדיר

Learning Methods: 

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
30 שעות אקדמיות

אודות

נתח ההשקעה בנדל"ן בתיק ההשקעות של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים נמצא במגמת עלייה מתמדת, על רקע סביבת הריבית הנמוכה והרצון לצמצם את התנודתיות בתיק ההשקעות. בשנים האחרונות גדל מאוד התיאבון להשקיע בנדל"ן במדינות שונות ובסקטורים חדשים (למשל: לוגיסטיקה). בד בבד נחשפים סיכונים שונים הכרוכים בהשקעות בנדל"ן שחלקם נובעים מבדיקות נאותות מקדימות לא תקינות במועד ההשקעה או מהיעדר בקרה מספקת לאורך ההשקעה.

 

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס השקעות ומימון נדל"ן בארץ ובעולם וללמוד מהמשקיעים המבצעים השקעות של מיליארדי דולרים מידי שנה, איך ראוי לבצע ניהול סיכונים נאות, בדיקות נאותות Due Diligence  ועוד. בקורס נעסוק גם בניהול סיכונים בחברות נדל"ן,  סוגי נכסים ועסקאות, שמאות ומיסוי, מימון עסקאות נדל"ן, הערכת חברות ודירוגם, קרנות ריט והשקעות באג"ח חברות נדל"ן ישראליות  ואמריקאיות BVI.

מטרות 

 • הכרת סוגי עסקאות ונכסי הנדל"ן  והמגמות בהשקעות נדל"ן בארץ ובעולם.
 • סקירת בדיקת נאותות Due Diligence  בעסקאות נדל"ן בהיבטים משפטיים, עסקיים וחשבונאיים.
 • בחינת אפשרויות המימון השונות בעסקאות נדל"ן, השעבודים והבטוחות הנלוות להן.
 • בחינת הסיכונים וההזדמנויות בהשקעות נדל"ן, היבטי מיסוי והערכות שווי.

 

הנושאים הנלמדים

סילבוס קורס נדל"ן

מפגש 1 - נושא המפגש: מבוא להשקעות בנדל"ן:

 • עסקאות נדל"ן – מושגים ומבוא
 • סוגי עסקאות נדל"ן
 • מגמות בהשקעות נדל"ן בעולם

 

מפגש 2 - נושא המפגש: בדיקת נאותות (Due Diligence) בעסקאות נדל"ן

 • Due Diligence עסקי
 • Due Diligence חשבונאי ומשפטי

 

מפגש 3 - נושא המפגש: מימון עסקאות נדל"ן

 • עקרונות במימון בנקאי
 • סוגי מימון בעסקאות נדל"ן שונות, שעבודים ובטוחות
 • סיכונים והזדמנויות בהשקעות נדל"ן בארץ ובעולם

 

מפגש 4 - נושא המפגש: שמאות, מיסוי וניהול השקעות נדל"ן בארץ ובעולם

 • היבטי מיסוי, שמאות בנכסי נדל"ן והערכות שווי
 • שותפויות וניהול נכסי נדל"ן בחו"ל – היבטים כלכליים ומשפטיים
 • תרגיל מסכם בניתוח השקעות נדל"ן

 

מפגש 5 - נושא המפגש: תרגיל סיום וסיכום הקורס

 • הערכת סיכוני נדל"ן בעיני חברות הדירוג
 • קרנות ריט
 • השקעה באג"ח חברות נדל"ן ישראליות ואמריקאיות (BVI)
 • הרצאה של רוקמן – השראתית - חווית היזם

מבנה הקורס

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

חברי ועדות השקעה ואשראי, מנהלי השקעות, בנקאי עסקים, מנהלי סיכונים, יזמים, בקרי השקעות, עורכי דין, רואי חשבון מבקרים ,אנליסטים, פמילי אופיס, משקיעים פרטיים ועוד.

קורסים נוספים