Pre Requisites: 

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו) והשלמת קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית או קורס יסודות הביטוח.

Show on Homepage: 

140 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת הרשות לניירות ערך במקצועית א' ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה.
הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך
המבחן במקצועית א' הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני.

 

מטרות הקורס

 • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך במקצועית א'.
 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

 • הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמיסים עליהם לרבות: קרנות נאמנות, ניירות ערך, תכניות חיסכון, קופות גמל, מוצרים מובנים, מט"ח, תעודות סל, שוק הסחורות
 • רישום למסחר ושיטות מסחר
 • גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך
 • תיאום שערים
 • הכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים לרבות ערך נכסי, שווי שוק, מכיל מדדי סיכון
 • המבנה העתי של שערי הריבית
 • הערכת אג"ח
 • סוגי אג"ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן
 • תשקיף הבנה וניתוח כולל הערכת שווי
 • המכשירים הפיננסיים
 • שימושים במכשירים פיננסים
 • תמחור אופציות

מרצים

דרישות קדם

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו) והשלמת קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית או קורס יסודות הביטוח.

קורסים נוספים