Pre Requisites: 

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו) והשלמת קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

Show on Homepage: 

15 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת הרשות לניירות ערך במקצועית ב' ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה.
הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך
המבחן במקצועית ב' הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון ניהול השקעות.

 

מטרות הקורס

לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך במקצועית ב'.

 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.
 • להביא את התלמיד למצב בו יוכל ליישם את הידע שרכש בקורסים עד כה ולבצע אינטגרציה של הנושאים השונים הלכה למעשה.

הנושאים הנלמדים

 • הגדרת צורכי הלקוח.
 • קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח.
 • בניית תיק השקעות הלכה למעשה.
 • ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים.
 • יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון.
 • ניהול סיכונים דינמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים, לרבות ניהול תיק באסטרטגיית "דלתא ניוטרל".
 • ניצול הזדמנויות של ארביטראג' והגנה בפני סיכונים.
 • חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדדי השוואה ותיקים דומים.
 • דיווח ללקוחות.

מרצים

דרישות קדם

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו) והשלמת קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

קורסים נוספים