Pre Requisites: 

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

Learning Methods: 

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך כשמונה חודשים בלבד.

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני, או התמחות כסוכן פנסיוני. 

השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ובחינת רשות שוק ההון והביטוח בגמר פנסיוני.

Show on Homepage: 

8 חודשים - שנה וחצי בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, כלכלנים, עובדי Back Office, עובדי Middle Office, קהל רחב

מטרת הקורס

קורסי הכנה מבית האקדמיה לפיננסים BDO לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לרישיון יעוץ פנסיוני/ שיווק פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני. מסלול הלימודים נבנה על פי דרישות הרגולציה של רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון. בוגרי המסלול ישתלבו במשרות יוקרתיות בחברות ביטוח, בבתי השקעות, בבנקים, בסוכניות ביטוח או כסוכנים ויועצים עצמאים. בוגרי המסלול יקבלו רישיון* של רשות שוק ההון והביטוח ליעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או סוכני ביטוח פנסיוני.
*מותנה במעבר הבחינות ובהתמחות בת 6 חודשים.

 

מטרות המסלול

  • לספק את הידע, הטכניקות והכלים הדרושים להצלחה בבחינות רשות ניירות ערך ב- כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, יסודות הביטוח, מקצועית א' וגמר פנסיוני. 
  • חיבור התלמידים לעולם הפנסיוני.
  • עזרה במציאת משרה מתאימה והתמחות.

הנושאים הנלמדים

מרצים

שיטת הלימוד

הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך כשמונה חודשים בלבד.

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני, או התמחות כסוכן פנסיוני. 

השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ובחינת רשות שוק ההון והביטוח בגמר פנסיוני.

דרישות קדם

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

קורסים נוספים