Pre Requisites: 

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

Learning Methods: 

הלימודים נמשכים בין חצי שנה לשנה וחצי.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 

 השלב השני – המקצועי, כולל הכנה לבחינות רשות שוק ההון בגמר אש ורכוש וגמר תאונות.

Show on Homepage: 

חצי שנה - שנה וחצי בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, כלכלנים, עובדי Back Office, עובדי Middle Office, קהל רחב

מטרת הקורס

קורסי הכנה מבית האקדמיה לפיננסים BDO לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר למסלול הלימודים הנועד להכשיר את הלומדים בו כסוכני ביטוח אלמנטרי.
בוגרי המסלול יוכלו להשתלב במגוון רחב של מסלולים בחברות המובילות במשק: בנקים, בתי השקעות, חברות מסחר וחברות ביטוח. בוגרי המסלול מקבלים תעודה רשמית* של רשות שוק ההון.

 *מותנה במעבר הבחינות ובהתמחות בת 6 חודשים.

 

מטרות המסלול

  • לספק את הידע, הטכניקות והכלים הדרושים להצלחה בבחינות רשות ניירות ערך ב- כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, יסודות הביטוח, ובחינות רשות שוק ההון בגמר אש ורכוש וגמר תאונות. 
  • חיבור התלמידים לעולם הביטוח.
  • עזרה במציאת משרה מתאימה והתמחות.

הנושאים הנלמדים

מרצים

שיטת הלימוד

הלימודים נמשכים בין חצי שנה לשנה וחצי.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).

 

מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:

השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח. 
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות. 

 השלב השני – המקצועי, כולל הכנה לבחינות רשות שוק ההון בגמר אש ורכוש וגמר תאונות.

דרישות קדם

אין צורך ביעד מוקדם 
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) 

קורסים נוספים