Pre Requisites: 

הקורס מיועד לכל מי שרוצה להעשיר את ידיעותיו על שוק ההון ולנהל את השקעותיו וחסכונותיו בצורה טובה יותר.

Learning Methods: 

12 מפגשים , 4 שעות אקדמיות למפגש.

הקורס מתקיים במספר סניפים של האקדמיה לפיננסים  - תל אביב, חיפה, רחובות

 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
48שעות אקדמיות

אודות

קורס השקעות בשוק ההון של האקדמיה לפיננסים BDO.

כיום, בכל בית בישראל ניתן לראות שבני הבית מתעסקים בשוק ההון בצורה כזו או אחרת, אך לרובם הגדול אין את הידע הבסיסי הנדרש בתחום, דבר שעלול להוביל לטעויות רבות.

מסיבה זו בדיוק פיתחנו את הקורס "יסודות להשקעות בשוק ההון" קורס בסיסי שמטרתו לתת את הידע הראשוני והכרחי בכל בית בישראל – מהי תשואה, מהי מניה, רמות הסיכון השונות, מהן אפשרויות ההשקעה והחיסכון שיש לי ואיך לבחור ביניהן.

הקורס כולל חמישה מפגשים מרתקים:

 • שוק הכסף ושוק ההון.
 • שיטת המסחר בארץ ובארה"ב.
 • תרגול מעשי של פעולות מסחר ובחינת תיק השקעות.
 • מניות, מדדים, אינדיקטורים להשקעה.
 • מרכיבים בניהול תיק השקעות אישי.

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות 

 • הכרת מבנה שוק ההון, הגדרת המושגים, המכשירים הפיננסיים השונים ושיטות המסחר בשווקי ההון בארץ ובחו"ל.
 • הבנת ההבדלים, היתרונות והחסרונות בהשקעה בני"ע ובמוצרים פיננסים שונים.
 • מתן כלים יישומיים לבחירת ני"ע המתאימים לבניית תיק השקעות אישי.

הנושאים הנלמדים

שוק הכסף ושוק ההון:

 • מהי השקעה, מהי תשואה, ערך הכסף ואינפלציה, ערך ריאלי, ריביות, מחזוריות בכלכלה, שוק ההנפקות, מהי מניה, עמלות.

שיטת המסחר בארץ ובארה"ב:

 • מושגי יסוד במסחר, כללי המסחר, הכרת הבורסה, שיטות מסחר, מכשירי השקעה. 

תרגול מעשי של פעולות מסחר ובחינת תיק השקעות:

 • הכרת מערכת המסחר, פקודות מסחר, תרגול ובניית תיק השקעות.

מניות, מדדים, אינדיקטורים להשקעה :

 • מדדי בורסה, אינדיקטורים המשפיעים על מחירי המניות, מבחנים להשוואה, כלים לסינון ואיתור מניות להשקעה.

מרכיבים בניהול תיק אישי :

 • פסיכולוגיה של המשקיעים, מה מניע אנשים לסחור בני"ע, טיפים למשקיע המתחיל, ניהול סיכונים, ניהול הפסדים.

מרצים

מבנה הקורס

12 מפגשים , 4 שעות אקדמיות למפגש.

הקורס מתקיים במספר סניפים של האקדמיה לפיננסים  - תל אביב, חיפה, רחובות

 

קהל יעד

הקורס מיועד לכל מי שרוצה להעשיר את ידיעותיו על שוק ההון ולנהל את השקעותיו וחסכונותיו בצורה טובה יותר.

קורסים נוספים