Pre Requisites: 

נדרשת היכרות מוקדמת עם שוק ההון, קורס יסודות להשקעות בשוק ו/או הצהרת התלמיד על היכרות עם מבנה שוק ההון, בארץ ובחו"ל.

Learning Methods: 

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
16 שעות אקדמיות

אודות

הקורס מקנה למשתתף/ת את הכלים לבחירת מוצרי השקעה במדדים אחרים המנוהלים במדיניות השקעה אקטיבית או פסיבית.

  המשתתף/ת יכירו את היתרונות והחסרונות של ההשקעה במוצרים אלו וכן את מאפייניהם בבורסות השונות בארץ ובעולם

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

  • הכרת מכשירי השקעה מתוחכמות בשוק ההון המאפשרים גיוון ואיכות של תיק ההשקעות.
  • הבנת מושגי היסוד בניהול השקעות אקטיבי ופסיבי באמצעות מוצרי מדדים בארץ ובחו"ל.
  • הכרת שיטות המסחר בבורסות העיקריות בעולם.

הנושאים הנלמדים

 

·         בורסות עיקריות בעולם ושיטות מסחר.

·         חוזים עתידיים- סחורות ומטבעות.

·         קרנות נאמנות- מושגים רלוונטיים, מחיר הקרן, פרסום שערים, היבטי מיסוי.
משמעות שם הקרן ומדיניות ההשקעה.
פרסומים וטריקים של מנהלי קרנות נאמנות, איך לבחור קרן נאמנות.

·         מדדים סטטיסטים לבחינת איכות השקעות.

·         דגשים למשקיע.

·         מוצרי מדדים - קרנות סל וקרנות מחקות, הכרת המדדים השונים, עלויות ומיסוי, יתרונות השקעה במוצרי מדדים.

·         קרנות ותעודות סל בחו"ל.

·         כלים ומידע לאיתור ETF

·         מוצרי מדדים ייחודיים :קרנות ממונפות, קרנות בחסר, קרנות תנודתיות, קרנות סחורות.

 

מרצים

מבנה הקורס

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

נדרשת היכרות מוקדמת עם שוק ההון, קורס יסודות להשקעות בשוק ו/או הצהרת התלמיד על היכרות עם מבנה שוק ההון, בארץ ובחו"ל.

קורסים נוספים