Pre Requisites: 

בוגרי קורס יסודות להשקעות או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

Learning Methods: 

6 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 24 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
24 שעות אקדמיות

אודות

הקורס יקנה למשתתף/ת את הידע וההבנה הנדרשים בניתוח השקעות באג"ח ממשלתי וחברות וכן בחינת הסיכונים הנלווים להשקעות באג"ח

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

 • הכרת המושגים בתחום אגרות החוב.
 • העמקת הידע בתחום ההשקעות באג"ח, וקבלת כלים לניהול
 • השקעות אג"ח על פי רמות הסיכון המתאימות לכל משקיע.

הנושאים הנלמדים

 1. מבוא לשוק האג"ח וסקירת האג"חים השונים בשוק
 2. עקום התשואות וציפיות אינפלציה
 3. ניתוח יחס מחיר תשואה, תשואת החזקה לעומת
 4. תשואה לפדיון
 5. המח"מ והסיכונים
 6. יחסים פיננסים
 7. השפעת אירועי מאקרו
 8. תהליך בניית תיק אג"ח
 9. אג"ח להמרה
 10. הסדרי חוב
 11. עמלות ומיסוי

מרצים

מבנה הקורס

6 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 24 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

בוגרי קורס יסודות להשקעות או בעלי ידע בסיסי בשוק ההון

קורסים נוספים