Pre Requisites: 

בוגרי/ות מסלול השקעות 360 

Learning Methods: 

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
16 שעות אקדמיות

אודות

הקורס מקנה למשתתף/ת את היכולת להגדיר את פרופיל הסיכון של התיק אותו הוא/היא מבקש/ת לנהל תחת מתודולוגיה מוגדרת וברורה.

כמו כן , יכירו המשתתף/ת את הפעולות הנדרשות ממנו/ה בניהול דינמי של התיק ובמציאות מקרו לכלית משתנה.

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

 • כלים לניתוח שיקולים בניהול תיק ההשקעות הפרטי בצורה דינמית.
 • קבלת החלטות השקעה מתאימות.
 • הכרות עם כללי אצבע לבניית תיק השקעות ברמות סיכון משתנות.
 • בחירה סלקטיבית של מכשירי השקעה בתיק.

 

הנושאים הנלמדים

 • מתודולוגית הגדרת פרופיל הסיכון לתיק ההשקעות
 • התאמת מבנה תיק ההשקעות לפרופיל
 • Asset Alocation והאפשרויות לפיזור ההשקעות
 • שארפ, אלפא, בטא ומדדי סיכון ואיכות נוספים לתיק ההשקעות
 • ניהול דינמי של תיק ההשקעות במציאות מקארו משתנה
 • גידור וניהול חשיפות בתיק
 • ניתוח תרחישים אפשריים בכלכלת ישראל
 • הגדרת הסיכונים וההזדמנויות בתיק ההשקעות

מרצים

מבנה הקורס

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

בוגרי/ות מסלול השקעות 360 

קורסים נוספים